CONVOCATÒRIA DE L´ASSEMBLEA ORDINARIA DE L´AMPA

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D´ALUMNES
DEL COL·LEGI LA SALLE

25700-LA SEU D´URGELL


CONVOCATÒRIA DE L´ASSEMBLEA ORDINARIA DE L´AMPA

ORDRE DEL DIA

Salutació del President
Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea del curs passat.
Lectura i aprovació de la gestió econòmica del curs 2009-2010
Lectura i aprovació del pressupost pel curs 2010-2011
Propostes per aquest any
Precs i preguntes.

LLOC: Auditori del Col·legi La Salle ( 1r. Pis sobre el hall d´ entrada ).

DIA: 27 d’Octubre del 2010

HORA: 21:00 h. convocatòria


La Seu d´Urgell, 14 d’Octubre de 2010


Sra. Elisenda Malé
Presidenta