Pressupost 2010-2011

PRESSUPOST 2010-2011 DESPESES

GENERALS
Cross Primavera € 100,00
Festes La Salle € 350,00
Coca Festes La Salle € 50,00
Material esportiu € 750,00
Flors Nazareno € 270,00
Col·laboració Caramelles € 100,00
Coca pedalada Popular € 400,00
Despeses bancàries € 600,00
Varis/imprevistos € 200,00
Administratiu € 3.500,00

TOTAL € 6.320,00

LLAR QUOTA SOCIS AMPA € 1.751,00
Orles i Graduació infantil € 500,00
Joguines Nadal € 180,00
Autocar excursió € 175,00
Dotació Aular € 250,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.105,00

INFANTIL
QUOTA SOCIS AMPA € 3.417,00
Festes La Salle (Material… € 280,00
Joguines Nadal € 400,00
Panellets € 400,00
Colònies Vilamarí € 1.000,00
Dotació Aular € 300,00
Castanyada € 300,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 2.680,00

CICLE INICIAL PRIMÀRIA (1er i 2on )
QUOTA SOCIS AMPA € 1.819,00
Autocar Excursió € 300,00
Colònies € 600,00
Panellets € 300,00
Dotació Aular € 200,00
Festes La Salle (Material )€ 280,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.680,00

CICLE MITJÀ PRIMÀRIA ( 3er i 4art)

QUOTA SOCIS AMPA € 2.312,00
Colònies € 800,00
Dotació Aular € 200,00
Festes La Salle (Material…)€ 280,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.280,00

CICLE SUPERIOR PRIMÀRIA ( 5é i 6é)

QUOTA SOCIS AMPA € 2.023,00
Colònies € 600,00
Dotació Aular € 200,00
Festes La Salle (Material…)€ 280,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.080,00

ESO
QUOTA SOCIS AMPA € 3.808,00
Orles € 700,00
Premi Elegància € 200,00
Aperitiu FI DE CURS € 200,00
Carnestoltes ( Música ) € 350,00
Dotació Aular € 400,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.850,00

CFGS
QUOTA SOCIS AMPA € 2.338,00
Orla € 1.300,00
Dotació Aular € 350,00
Dotació Pendent de confirmació

TOTAL € 1.650,00

DESPESES TOTALS € 17.645,00
INGRESSOS TOTALS € 17.468,00