Nova informació que ens ha arribat a l'AMPA

ELS PARES DELS FILLS AMB MALALTIES GREUS REBRAN UNA PRESTACIÓ

Els pares de nens malalts de càncer o una altra malaltia greu que es vegin obligats a cuidar-los durant almenys el 50% de la seva jornada laboral, percebran un subsidi equivalent a la reducció de retallar les seves hores de feina. Aquesta nova prestació, que s'inclourà en els pressupostos de 2011, ha sortit endavant amb el consens de tots els grups parlamentaris. Aquest subsidi es facilitarà durant el temps que duri la malaltia del fill o fins que compleixi 18 anys.